Escoltar

Publicacions en revistes

  • Casadesús Bordoy, Alejandro., "Un científico, un viaje, una isla, un libro. El viaje de Pagenstecher a Mallorca.", "Revista de Filología Románica. Universidad Complutense", Volum 26, Pàgines 135-152, 2009. Article.
  • Lladó Pol, Francisca, "Norah Borges, 'espectadora' de Mallorca" [s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36892487/Viajeras__fotografas_y_turistas_en_el_sig], "Estudis Baleàrics", Número 94/95, Pàgines 75-89, 2009. Article.
  • Carlota Vicens Pujol, "Le rôle des citations: l'Hiver à Majorque de George Sand dans les récits d'autres voyageurs francophones.", "L'ull crític", Volum 13 - 14, Pàgines 97-109, 2009. Article.