Escoltar

Altres publicacions

  • Carlota Vicens Pujol. , "Majorque dans les textes des voyageurs français entre 1800 et 1850: de l'île à l'insularité", George Sand (1804 - 2004): L'île et la dame de Nohant. Espanya, 2004. Capítol de llibre.
  • Carlota Vicens Pujol. , "Prólogo", George Sand (1804 - 2004): L'île et la dame de Nohant. Espanya, 2004. Altres.
  • Carlota Vicens Pujol. , "George Sand (1804 - 2004): LÎle et la dame de Nohant", George Sand (1804 - 2004): L'île et la dame de Nohant. Espanya, 2004. Editor.
  • Lladó Pol, Francisca. , "Artistas argentinos en Mallorca a través de la prensa". Espanya, 2004. Llibre.