Escoltar

Altres publicacions

  • Isabelle Bes Hoghton. , "El mallorquín en la literatura de viajes francesa del siglo XIX", Interrogating gazes Comparative critical views on the representation of foreigness and otherness. Suïssa, 2013. Capítol de llibre.
  • Vicens Pujol, Carlota. , "Representación de la mujer en 'Relation du voyage d'Espagne' de Mme d'Aulnoy. Una aproximación imagológica", Leituras de Gênero e Interculturalidade. Brasil, 2013. Capítol de llibre.
  • Moyà, Eduard. , "

    "Forty Years Shaping the Balearics: The Playground of British Travellers and Their Imagery of Pleasure (1903-1039)"

    "
    , Interrogating Gazes: Comparative Critical Views on the Representation of Foreigners and Otherness.. Suïssa, 2013. Capítol de llibre.