Escoltar

Altres publicacions

  • Carlota Vicens Pujol. , "Réception d'Un hiver à Majorque en Espagne: la presse, les prologues", Cahiers Romantiques. França, 2008. Capítol de llibre.
  • Vicens Pujol, C.. , "Mallorca en la literatura del siglo XX. Breve antología de textos.", Miscel·lània Gabriel Oliver Coll. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
  • Vicens Pujol, C.. , "El imaginario insular en la obra de Marc Bernard", Illes Balears i França: traces i intercanvis (1739-1980). Espanya, 2008. Capítol de llibre.
  • Carlota Vicens Pujol. , "Du jardin à l'île, de l'île au jardin. Un parcours (1760-1875)", Jardins et intimité dans la littérature européenne (1750-1875). França, 2008. Capítol de llibre.
  • Bes Hoghton, Isabelle. , "La sociedad mallorquina en los relatos de los viajeros franceses (1800-1850)", Illes Balears i França: Traces i Intercanvis, 1730-1980. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
  • Isabelle Bes Hoghton. , "Illes Balears i França: Traces i Intercanvis, 1730-1980", Illes Balears i França: Traces i Intercanvis, 1730-1980. Espanya, 2008. Editor.
  • Lladó Pol, Francisca. , "Souvenirs de Mallorca: La visión de los pintores viajeros", Illes Balears i França: Traces i Intercanvis (1730-1980). Espanya, 2008. Capítol de llibre.