Escoltar

Altres publicacions

  • Lladó Pol, Francisca. , "Imatges de Mallorca. El viatge de Louis Codet", Imatges de Mallorca. Espanya, 2009. Capítol de llibre.